Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centrum Badań im. Edyty Stein
Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

zapraszją serdecznie na Konferencję pt.: Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną,

która odbędzie się w dn. 30.11 - 01.12.2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych UAM przy ul. Szamarzewskiego 89, budynek E, sala B.

Szczegóły dotyczące konferencji:
1) PROGRAM
2) OKÓLNIK
3) FACEBOOK
4) PLAKAT