Edukacja dziecka w ujęciu historycznym

W dniu 9 maja 2018 r. w  Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: "Edukacja dziecka w ujęciu historycznym”. Organizatorem Konferencji była Katedra Edukacji Dziecka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 Spotkanie otwierali:

- Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska- Raczyńska, JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

- Prof. dr hab. Michał Musielak, Prorektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Celem Konferencji była prezentacja różnorodnych form i metod nauczania, systemów filozoficznych jak również szkół i ośrodków związanych z edukacją dziecka zdrowego ichorego na przestrzeni dziejów, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Konferencja była adresowana m.in. do pedagogów, psychologów, historyków, filozofów, nauczycieli praktyków i badaczy, zainteresowanych wyżej wymienioną problematyką.

Program Konferencji

Wystąpienia ustne wygłoszone przez pracowników Katedry Nauk Społecznych UMP:

- Prof. dr hab. Michał Musielak (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), Wizja uniwersytetu w poglądach i działaniach prof. Heliodora Święcickiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Refleksje w 100- lecie powstania poznańskiej uczelni.

- Dr hab. Adam Czabański (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), Dr Małgorzata Czabańska-Rosada (AJP w Gorzowie Wielkopolskim), Przeżycia wojenne z perspektywy dzieci - świadków wydarzeń ze stycznia i lutego 1945 roku.

- Dr hab. Henryk Lisiak (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), Wychowanie patriotyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów.

- Dr Krzysztof Prętki (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), Józef Czesław Babicki (1880-1952) - współtwórca systemu opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939.

Szczegóły na stronie: http://www.ajp.edu.pl