Krzysztof Prętki

Starszy wykładowca, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Kontakt

Monografie naukowe

Monografie naukowe (redakcja)

Wykaz publikacji naukowych:

Profil naukowy

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Działalność dydaktyczna

Działalność badawcza

Funkcje pełnione na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Współpraca naukowa

Współpraca z czasopismami naukowymi

Działalność ekspercka