dr Jan Zamojski

starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dydaktyka:
- wykłady z przedmiotu „Filozofia” dla słuchaczy Studiów Doktoranckich i z przedmiotu „Historia filozofii” dla studentów Wydziału Lekarskiego II
• seminaria z przedmiotu „Historia filozofii” dla studentów Wydziału Lekarskiego I i Wydziału Lekarskiego II
• seminaria z przedmiotu „Estetyka” dla studentów Wydziału Lekarskiego I i Wydziału Lekarskiego II

Zainteresowania badawcze:
• historia filozofii medycyny
• estetyki szczegółowe filmu, teatru, literatury i sztuk pięknych

Najważniejsze publikacje naukowe:
• M.Musielak, J. Zamojski, Miejsce i zakres problematyki filozoficznej w systemie nauczania studentów Akademii Medycznej w Poznaniu, Problemy Szkolnictwa Nauk Medycznych, VIII, 3-4, Warszawa 1982.
• J. Zamojski, Pielęgniarstwo środowiskowe i opieka społeczna w ujęciu Heliodora Święcickiego, Problemy Dydaktyki Medycznej i Wychowania, 15, Poznań 1984, s. 74-84.
• J. Zamojski, Henryk Nusbaum (1849 - 1937) - filozof medycyny, Problemy Dydaktyki Medycznej i Wychowania, 21, Poznań 1989, s. 48-96.
• J. Jurga, J. Zamojski, Filozoficzne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, Problemy Dydaktyki Medycznej i Wychowania, 21, Poznań 1989, s. 260-288.
• J. Zamojski, Henryka Nusbauma koncepcje choroby i zdrowia (aspekt filozoficzno-medyczny), Konteksty Społeczno-Kulturowe Zdrowia i Medycyny (pod redakcją Michała Musielaka), 1, Poznań 2000, s. 42-49.
• J. Zamojski, Filozoficzne, socjologiczne i światopoglądowe przesłanki systemu filozofii medycyny zawarte w pracach Henryka Nusbauma, Konteksty Społeczno-Kulturowe Zdrowia i Medycyny (pod redakcją Michała Musielaka), 2, Poznań 2005, s. 27-78.
• J. Zamojski, System filozofii medycyny Henryka Nusbauma. Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006, stronic 244.
(Książka ukazała się jako t. III Studiów i monografii Katedry Nauk Społecznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, redaktor serii: prof. AM dr hab. Michał Musielak.)
• J. Zamojski,Sterylizacja kobiet romskich w Czechach (W:) „Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych”, (red.) Musielak M., Poznań 2009 s.141-152
• J. Zamojski,Heliodor Święcicki i jego rozprawa O estetyce w medycynie [w:]Heliodor Święcicki w 90. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego pod red. prof. Michała Musielaka Wydawnictwo UM w Poznaniu, Poznań 2009,s.108-134
Polska szkoła filozofii medycyny- przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe.
Red.: Michał Musielak, Jan Zamojski.
Poznań, 2010, 262 s. il. 24 cm, bibliogr.
• J. Zamojski, Dlaczego wciąż warto badać polską myśl filozoficzno-lekarską? W: Polska szkoła filozofii medycyny - przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe. Red.: Michał Musielak, Jan Zamojski. Poznań, 2010 s. 11-24.
• J. Zamojski, Tytus Chałubiński.
W: Polska szkoła filozofii medycyny - przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe. Red.: Michał Musielak, Jan Zamojski. Poznań, 2010 s. 29-45 bibliogr.
• J. Zamojski, Henryk Nusbaum (Nussbaum).
W: Polska szkoła filozofii medycyny - przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe. Red.: Michał Musielak, Jan Zamojski. Poznań, 2010 s. 99-113 bibliogr.
• J. Barański, J. Zamojski, Heliodor Święcicki.
W: Polska szkoła filozofii medycyny - przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe. Red.: Michał Musielak, Jan Zamojski. Poznań, 2010 s. 219-234 bibliogr.
• J. Barański, J. Zamojski, Triumwirat piękna, dobra i mądrości - filozofia medycyny Henryka Nusbauma [w:] Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku, pod redakcją Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 2010, s. 69-83.
• J. Zamojski, Między filozofią a filmem. O Bajkach z Lailonii... Leszka Kołakowskiego [w:] W stronę kina filozoficznego. Antologia pod redakcją Urszuli Tes, Kraków 2011, s. 79 -108.
• M. Musielak, J. Zamojski, Heliodor Święcicki and his idea of nursing, [w:] Interdisciplinary research in nursing past and present, Kraków 2011, s.29-33
• J. Zamojski, O dwuznaczności drogi ku podmiotowości; kilka uwag o filmie "Co wiesz o Elly?" (w Podmiot, Sztuka - Terapia - Edukacja. W poszukiwaniu sensu terapii zagubionego podmiotu poprzez sztukę. Pod redakcją Mirosławy Cylkowskiej-Nowak, Joanny Imielskiej, Ewy Kasperek-Golimowskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2011, s. 139-150.
Filozofia medycyny w Czechach i na Słowacji, pod red. M. Petru, J. Zamojskiego, J. Kure, M. Musielaka, Wyd. Naukowe UM w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 246
• Polské filosofické myšleni a medicina, Vyd. J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková, Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012, ss. 240
• E. Zamojska, J. Zamojski, Henryk Nusbaum i jego rozprawa „O równości ludzi i o ich nierówności” (w:) Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 5. Eugenika - aspekty społeczne i etyczne. Pod red. Michała Musielaka i Krzysztofa Prętkiego.
Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2013, s. 29-41.
• E. Zamojska, J. Zamojski, Czy uważasz, że Hrabal jest bańką, która kiedyś pęknie? Proza Petra Šabacha w filmach Jana Hřebejka (w:) Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury. Pod red. Ewy Ciszewskiej, Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej. Ser. wydaw. Filmo!znawcy. Wyd. Uniw. Łódzki, Wydaw. Bibl. PWSzFTviT, 2013, s. 175-190.
• E. Sobolewska, J. Zamojski, Dwugłos o poznańskim Studiu Filmów Animowanych, (w:) Images, 2013, vol. 13, nr 22, s. 115-132.
• J. Zamojski, Miasto w Lailonii. Uwagi scenarzysty (w:) Images, 2013, vol. 12, nr 21, s. 43-63.
A. Dashkevich, V. Dashuk, B. Dzianowicz, J. Kilian, I. Volakh, J. Zamojski,15 Minutes: Belarus! (w:) Images, 2014, Vol. 15, nr 24, s. 231-247.
• W. Wantuch, J. Zamojski, Animacja jest poezją filmu? (w:) Polonistyka, 2014, nr 10, s. 3. [współredakcja z W. Wantuch całości numeru]
• J. Zamojski, Pożytki i straty z animowania filozofii. O 14 bajkach z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego. (w:) Polonistyka, 2014, nr 10, s. 35-38.
• Władza i medycyna. Debata wokół numeru "Res Publiki Nowej" (w:) Res Publica Nowa, 2014, R. 27, nr 26, s. 108-117. W dyskusji udział wzięli: Marcin Moskalewicz, Szczepan Cofta, Jan Domaradzki, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Anita Magowska, Jan Zamojski, Michał Musielak, Jaromir Jeszke, Aleksandra Kotowska, Zuzanna Kozłowska, Tomasz Zarębski, Marek Wroński, Zuzanna Lewandowska, Gabriela Śniatała, Halina Bogusz. Dyskusja odbyła się 8 XI 2013 r. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu


Inne informacje:
Autor i współautor prac literackich, krytyczno-literackich (publikowanych w czasopiśmie "Czas Kultury"), tłumaczeń literatury pięknej oraz scenariuszy filmowych ( "14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego", prod. TVP S.A.) i słuchowisk. Prace te używane są w dydaktyce przedmiotu "Estetyka", według programu, którego jest współautorem.

Jan Zamojski – Wikipedia, wolna encyklopedia