dr hab. Henryk Lisiak

historyk w Katedrze Nauk Społecznych,  kierownik do  2014 roku

Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i ZdrowotnejProfil w bazie danych „Ludzie nauki”

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w PoznaniuBiogram w Wikipedii

Wykształcenie
- 1973 – absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- 1985 – doktor nauk humanistycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- 2007 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pełnione funkcje
- Kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej;
- Członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu;
- Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego;
- Członek Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
- Recenzent czasopisma naukowego „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”

Kontakt