Aktualności PZH

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Poznańskie Zeszyty Humanistyczne znalazły się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Ministerstwo przyznało Zeszytom 5 punktów.

Od 2014 roku wersję pierwotną czasopisma stanowi wersja elektroniczna.

ISSN 1732-1174