Seria wydawnicza "Studia i Monografie Katedry Nauk Społecznych"


_
- T.I: Kasy chorych w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. M.Musielaka, Wyd. Naukowe AM w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 165.
_
- T.II: Wybrane aspekty problematyki pomocy społecznej pod red. M.Musielaka i A.Czabańskiego, Wyd. Naukowe AM w Poznaniu, Poznań 2005, ss.192.
_- T. III: Jan Zamojski, System filozofii medycyny Henryka Nusbauma, Wyd. Naukowe AM, Poznań 2006.

_
- T. IV: Krzysztof Prętki, Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2007._


- T. V: Ewa Baum, "Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2010.

 

 

 

- T. VI: Ewa Baum, "Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2017.