Seria wydawnicza „Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny”


_


  Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny pod red. M.Musielaka, Wyd. Naukowe AM w Poznaniu:
- t. 1 (2000) poświęcono zagadnieniom z zakresu historii medycyny, etyki medycznej oraz opieki społecznej, ss. 180;
_


- t. 2 (2005) pt.Między filozofią medycyny a bioetyką. Konsekwencje i dylematy społeczno-etyczne rozwoju biomedycyny, ss. 280;


_- t. 3 (2008) pt.Życie i dzieło Alberta Schweitzera inspiracją dla współczesnej bioetyki pod red.: Bogusława Stelcera, ss. 174;

_


- t. 4 (2009) pt.Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych pod red. M. Musielaka, ss. 210;


_
- t. 5 (2013) pt."Eugenika -aspekty społeczne i etyczne"
pod red. M. Musielaka, K. Prętkiego ss. 124;


_- t. 6 (2013) pt."Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym"
pod red. M. Musielaka, K. Prętkiego ss. 170;