Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku, 29-30 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 29-30 września 2017
Tematem głównym tegorocznego spotkania jest szeroko rozumiany dobrostan.

 

Pojęcie dobrostanu traktować należy jako termin wielopłaszczyznowy, obejmujący liczne obszary, zakresy badań, tematy i wymiary: pozwala to na myślenie o terminie „dobrostan” jako kategorii transgranicznej, a nie tylko interdyscyplinarnej. Dobrostan obejmuje płaszczyzny: somatyczną, fizjologiczną, behawioralną, emocjonalną, poznawczą, psychiczną i społeczną, prawną i wiele innych. Kategorie te nakładają się na siebie i są wewnętrznie powiązane złożonymi interakcjami o zwrotnym charakterze. Pojęcie dobrostanu zwierząt jest traktowane dosłownie, jak i metaforycznie. Stanowi przedmiot rozważań teoretycznych jak i działań aplikacyjnych.

 

W tym roku zapraszamy do wspólnych debat wszystkich, którym bliski jest temat dobrostanu zwierząt: w towarzyszeniu człowiekowi, hodowli, produkcji, rozrywce, edukacji, sztuce i wszystkich innych możliwych do pomyślenia aspektach.

 

Szczegóły na stronie   www.praktykiwobeczwierzat.pl