Monografie pracowników Katedry Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Michał Musielak

Dr hab. Adam Czabański

Dr hab. Henryk Lisiak

Dr Ewa Baum

Dr Jan Domaradzki

Dr Katarzyna Beata Głodowska

Dr Zenon Maćkowiak

Dr Krzysztof Prętki

Dr Jan Zamojski