Monografie pracowników Katedry Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Michał Musielak

Dr hab. Ewa Baum

Dr hab. Adam Czabański

Dr hab. Henryk Lisiak

Dr Justyna Czekajewska

Dr Jan Domaradzki

Dr Katarzyna Beata Głodowska

Dr Zenon Maćkowiak

Dr Marcin Moskalewicz

Dr Krzysztof Prętki

Dr Jan Zamojski