Monografie pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych

Prof. dr hab. Michał Musielak

Dr hab. Ewa Baum

Dr hab. Adam Czabański

Dr hab. Jan Domaradzki

Dr hab. Henryk Lisiak

Dr hab. Marcin Moskalewicz

Dr Justyna Czekajewska

Dr Katarzyna Beata Głodowska

Dr Zenon Maćkowiak

Dr Krzysztof Prętki

Dr Jan Zamojski