Monografie pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Między historią, bioetyką i medycyną.
Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Michała Musielaka

 

Dr hab. Ewa Baum, prof. UM

Prof. dr hab. Michał Musielak

Dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UM

Dr hab. Adam Czabański

Dr hab. Jan Domaradzki

Dr hab. Henryk Lisiak

Dr Justyna Czekajewska

Dr Katarzyna Beata Głodowska

Dr Zenon Maćkowiak

Dr Krzysztof Prętki

Dr Jan Zamojski