Monografie będące efektem współpracy naukowej z badaczami z Finlandii, Norwegii, Rumunii, Niemiec, Czech i Słowacji


_


The Many Faces of Being Old. Health and Socio-cultural Aspects of Ageing, pod red. M.Musielaka, Wyd. Naukowe AM w Poznaniu, Poznań 2006.


_Male Health. Contemporary Issues

pod red. J. Domaradzkiego, D. Hędzelek, M. Musielaka
Wyd. Naukowe UM w Poznaniu, Poznań 2009.

_FACING HEALTH INEQUALITIES A EUROPEAN PERSPECTIVE
pod red. J. Domaradzkiego, E. Wierzejskiej M. Musielaka,
Wyd. Naukowe UM w Poznaniu, Poznań 2011.


_Pflege im Schatten des Nationalsozialismus Ausgewahlte Probleme und Falle
pod red. M. Musielaka, K. B. Głodowskiej
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

 

_


OPIEKA PIELĘGNIARSKA W CZASACH NAZIZMU
WYBRANE PROBLEMY I KAZUSY

pod red. M. Musielaka, K. B. Głodowskiej
Wydawnictwo Nauka i Innowacje,
Poznań 2014, ss. 257
 


_

POLSKÉ FILOSOFICKÉ MYŠLENĺ A MEDICĺNA
Vyd. J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak,
L. Vladyková
Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach
Ostravská univerzita v Ostravě
2012, ss. 240

 
_

FILOZOFIA MEDYCYNY W CZECHACH I NA SŁOWACJI
pod red. M. Petru, J. Zamojskiego, J. Kure, M. Musielaka
Wyd. Naukowe UM w Poznaniu
Poznań 2012, ss. 246
Fragment książki - M. Petrů, Modusy myśli medycznej
Fragment książki - J. Kuře, Czeska filozofia medycyny XX wieku

 

 

 

Medycyna w cieniu nazizmu

pod redakcją M. Musielaka, K.Głodowskiej,   

Wydawnictwo UM w Poznaniu

Poznań 2015
ss. 390.