Monografie będące efektem współpracy naukowej z Centrum Badań im. Edyty Stein UAM

Fenomen tego, co nadchodzi

Redakcja: Ewa Baum, Szczepan Cofta, Anna Grzegorczyk

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

Poznań 2020

Fenomen cierpienia
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 21–22

Redakcja: Szczepan Cofta, Anna Grzegorczyk, Michał Musielak

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

Poznań 2019