< Cofnij

Zoga Movement - holistyczne podejście do Pacjenta

Szanowni Państwo,

Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

w dniach 8 i 9 marca 2024 r. odbędzie się wydarzenie "Zoga Movement - holistyczne podejście do pacjenta" w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki.

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne. Będzie składało się z wykładu wprowadzającego i sesji warsztatowej.

Wykład i warsztaty poprowadzi: Pan Wojciech Cackowski - fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta KMI oraz certyfikowany nauczyciel Anatomy Trains. Metody Integracji Strukturalnej KMI uczył się u Toma Myersa, Jamesa Earla i wielu innych nauczycieli tej metody na świecie.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

W ramach wydarzenia uczestnicy będą mieć możliwość poznania autorskiej techniki pracy z pacjentem i eksperta w dziedzinie oraz ćwiczeń pod jego okiem w ramach naszego wydarzenia.


PROGRAM WYDARZENIA:


Więcej informacji:
» Zaproszenie
» Link do formularza rejestracyjnego
» Facebook

Kontakt: eib.poznan@gmail.com