< Cofnij

Zebranie Pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych

W dniu 17. września 2020 r., Pani dr hab. Ewa Baum po raz pierwszy przewodniczyła zebraniu pracowników Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki po objęciu funkcji Kierownika Katedry z dniem 1. września 2020 r.

Zebraniu nadano uroczysty charakter. Pani dr hab. Ewa Baum, która powitana została bukietem kwiatów, podjęła zebranych kawą i ciastem, a następnie przedstawiła w ogólnych zarysach swoje plany dotyczące funkcjonowania Katedry.