< Cofnij

Wykład gościnny dr Justyny Czekajewskiej

Pani dr Justyna Czekajewska z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 18:30-20:00 wygłosiła wykład gościnny pt. „Konflikt sumienia w zawodzie farmaceuty z powodu antykoncepcji. Studium porównawcze: Polska, Wielka Brytania.”
Prelekcja odbyła się online na platformie MS Teams w ramach zajęć „Wiedza o moralności” dla studentów kierunku Kulturoznawstwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.