< Cofnij

W czasopiśmie Fakty 2/2020 O fenomenie tego co nadchodzi pisze dr Justyna Czekajewska

Na łamach tego samego numeru czasopisma Fakty UMP nr 2/2020 dr Justyna Czekajewska pisze o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Fenomen tego co nadchodzi. Między humanistyką a medycyną, która odbyła się w dniach 5-6 grudnia 2019 r. i której współorganizatorem była Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych. Wśród referentów znaleźli się pracownicy naukowi Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych: dr hab. Marcin Moskalewicz, dr Jadwiga Wiertlewska-Bielarz, Perspektywa przyszłości u kobiet chorych na raka i dr Justyna Czekajewska, „Zagadnienie „śmierci mózgowej” w kontekście rozważań o klauzuli sumienia w transplantologii. Studium porównawcze na przykładzie Japonii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich”

Do pobrania