< Cofnij

Rozmowa z dr hab. Janem Domaradzkim o skutkach społecznych pandemii koronawirusa

W dniu 21 kwietnia 2020 r. socjolog medycyny dr hab. Jan Domaradzki, pracownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP, udzielił wywiadu dr Joannie Wróblewskiej-Jachna z Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, opublikowanego w ramach cyklu Socjolodzy o społeczeństwie ryzyka – rozmowy w czasie epidemii.

 

 

 

 

 

 

W trakcie rozmowy „o społeczeństwie ryzyka, biopolityce i czekających nas zmianach społecznych” dr hab. Jan Domaradzki wskazuje m. in. na skutki pandemii dla różnych dziedzin naszego życia.

Z  tekstem wywiadu można zapoznać się na stronie:

https://www.ath.bielsko.pl/socjolodzy-o-spoleczenstwie-ryzyka-rozmowy-w-czasie-epidemii-2/?fbclid=IwAR1EKXK9SkhbMMuqzF2sD-3GlPeaBwdy9hfCJKmkhL-OUWwjGkVXhUBC50E