< Cofnij

Prof. dr hab. Ewa Baum, dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP, dr Maja Matthews-Kozanecka i dr Agnieszka Żok w gronie wyróżnionych na Uroczystej Gali Nauki

W trakcie Uroczystej Gali Nauki, która odbyła się 29 lutego 2024 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym zostały wręczone Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Ewa Baum otrzymała Nagrodę Naukową Specjalną Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za najwyższy wskaźnik efektywności naukowej.

Zespół w składzie: dr hab. Jan Domaradzkiprof. UMP wraz z dr. hab. Dariuszem Walkowiakiem z Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej i dr. Marcinem Piotrem Walkowiakiem z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej, otrzymał zespołową nagrodę naukową Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za osiągnięcie uzyskane w roku 2022. Podstawą wyróżnienia był cykl ośmiu cykl 8 publikacji na temat Społeczne aspekty pandemii COVID-19.

W gronie docenionych za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2022 należą również Pracownicy Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych: dr Maja Matthews-Kozanecka i dr Agnieszka Żok.

Serdecznie gratulujemy!