< Cofnij

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Socjologia zdrowia i medycyny: historia, współczesność i perspektywy

31 stycznia 2020 na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Socjologia zdrowia i medycyny: historia, współczesność i perspektywy, połączona z seminarium Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Organizatorami konferencji były Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności Instytutu Socjologii UMCS, Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zakład Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medyczny w Lublinie.

Celem spotkania było podjęcie refleksji nad kondycją, współczesnej socjologii zdrowia i medycyny w Polsce, subdyscypliny socjologicznej badającej i wyjaśniającej złożone uwarunkowania stanu zdrowia populacji oraz społeczno-kulturowe mechanizmy funkcjonowania systemów zdrowia.

            Wśród ciekawych wykładów szczególnie interesujące było wystąpienie dr Haliny Bogusz z Katedry Medycyny Społecznej UM w Lublinie, które dotyczyło społecznego postrzegania zawodu. Ważny i interesujący temat poruszyła także dr Luiza Nowakowska, która zaprezentowała wyniki badań jakościowych poświęconych doświadczeniu kobiet porodu domowego

            W ramach seminarium odbył się także panel dyskusyjny nt. Socjologia zdrowia i medycyny - wyzwania, oczekiwania społeczne, możliwości i bariery rozwoju, a jednym z jego uczestników był dr hab. Jan Domaradzki z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych naszego Uniwersytetu. W dyskusji wzięli także udział: wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS – dr Krzysztof Puchalski (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi), wice-prezydent Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (ESHMS) – dr Zofia Słońska (Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie), prof. UKSW dr hab. Jakub Pawlikowski (dziekan Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Etyki i Prawa Medycznego, Katedra Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), dr hab. Michał Skrzypek (Zakład Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), dr Antonina Doroszewska (Studium Komunikacji Medycznej, Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) i dr Paweł Szmygin (Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

            W trakcie debaty podjęto dyskusję nad tym czy socjologia zdrowia i medycyny powinna raczej pełnić funkcję akademicką czy krytyczna, praktyczną czy publiczną? Jak socjologia zdrowia i medycyny powinna pozycjonować się w warunkach koegzystencji z medycyną i zdrowiem publicznym? Na czym polegają główne słabości socjologii zdrowia i medycyny? Czego od socjologów zdrowia i medycyny oczekują lekarze? Jakie są aplikacyjne możliwości socjologii zdrowia i medycyny? Czy sytuacja polskiej socjologii zdrowia i medycyny różni się zasadniczo od sytuacji tej subdyscypliny w innych krajach?

 

Jan Domaradzki

Do pobrania