< Cofnij

Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Miasto Poznań
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
oraz Zakład Filozofi i Medycyny i Bioetyki
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


uprzejmie zapraszają na


KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem


która odbędzie się 26 lutego 2020 roku
w godzinach od 10.00 do 13.00
w Urzędzie Miasta przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu (Sala Biała).

 

      Konferencja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za organizowanie i sprawowanie opieki nad pacjentami. Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z opieką nad pacjentami odmiennymi kulturowo, z którymi służba zdrowia będzie spotykać się coraz częściej. Wśród nich znajdują się zarówno wyznawcy islamu, judaizmu, protestantyzmu czy prawosławia, a także Świadkowie Jehowy, jak i obcokrajowcy, w tym Ukraińcy, Hindusi czy Chińczycy, w stosunku do których sprawowanie opieki w szpitalach wymaga uwzględnienia pewnych odmienności natury religijnej i kulturowej.

      W trakcie konferencji zaprezentowana zostanie monografi a „Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem”, pod redakcją Katarzyny B. Głodowskiej, Ewy Baum, Rafała Staszewskiego, Ewy Murawskiej, poświęcona teoretycznym i praktycznym aspektom sprawowania opieki medycznej nad pacjentami odmiennymi kulturowo. Jej współautorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego.