< Cofnij

Fakty 2/2020 o Konferencji i promocji książki Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

W nowym numerze czasopisma Fakty 2/2020  Helena Czechowska omawia obszernie wydarzenie jakim była Konferencja i promocja książki Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem.  W artykule tym możemy zapoznać się z przebiegiem samej Konferencji i wystąpieniami jej uczestników. Prezentując treści zamieszczone w promowanej książce, mówcy podkreślali wagę poruszonych w niej problemów dla usprawnienia opieki nad pacjentami odmiennymi kulturowo.

Do pobrania