< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki brał udział w konferencji naukowej „Oficjalna prasa w PRL. Odsłona trzecia”

12-13 października 2023 r. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia” w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa „Oficjalna prasa w PRL. Odsłona trzecia”, realizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Twórcy, dziennikarze i naukowcy wobec władz komunistycznych”.

Organizatorem konferencji był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

W konferencji naukowej brał udział kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej dr Krzysztof Prętki, który zaprezentował referat pt. „Problematyka modelu systemu opieki zdrowotnej w Polsce po II wojnie światowej na łamach czasopiśmiennictwa medycznego i społecznego w latach 1946–1948”.

Program Konferencji

W konferencji, obok Organizatorów, brali także udział naukowcy z: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Oddziałów IPN w Krakowie i Poznaniu.