< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki analizował problematykę wojskowej służby zdrowia na łamach edynburskiego czasopisma „Lekarz Wojskowy” w latach 1941-1946

4-5 października 2023 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa odbył się Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej. Historia mówi przez pokolenia. W jego ramach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Emigracyjna prasa oraz ośrodki wydawnicze i wydawcy (1939-1990)”.

Celem konferencji było pokazanie politycznej funkcji polskiej prasy na wychodźstwie i zadań wykonywanych przez nią w sferze kultury, w tym różnych segmentów prasy emigracyjnej: wydawnictw politycznych (partyjnych), czasopism historycznych, religijnych, kombatanckich oraz społecznych (wydawanych przez organizacje, związki i stowarzyszenia).

Organizatorem Kongresu i konferencji był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

W konferencji naukowej brał udział kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej dr Krzysztof Prętki, który zaprezentował referat pt. Problematyka wojskowej służby zdrowia na łamach edynburskiego czasopisma „Lekarz Wojskowy” w latach 1941-1946.

Program Konferencji

W konferencji, obok Organizatorów, brali także udział naukowcy z: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki Koszalińskiej, Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie, Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie oraz Oddziałów IPN w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu i Warszawie.