< Cofnij

Dr hab. Marcin Moskalewicz prof. UM w imieniu Rady Naukowej zaprasza do udziału w konferencji

Dr hab. Marcin Moskalewicz prof. UM w imieniu Rady Naukowej zaprasza do udziału w konferencji naukowej Filozofia a zdrowie psychiczne. Między Uniwersytetem a kozetką, której organizatorem jest Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów „IDEA”, działające przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.

W trakcie Konferencji jej uczestnicy podejmą m.in. próbę odpowiedzi  na kilka bardzo istotnych pytań:

„– Jak definiowanie choroby wpływa na jej leczenie?

– Jakie są filozoficzne źródła psychoterapii?

– Po co psychiatrom filozofia?

– Czy Doradztwo filozoficzne to alternatywa dla psychoterapii?”

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2021 r. w formule online. Organizatorzy kierują swe  zaproszenie  do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i medycznych, zarówno pracowników naukowych i studentów.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są:
https://filozofiaazdrowiepsychiczne.wordpress.com/?fbclid=IwAR0xgj_JLQd3heDX7FYYKDCI5g3DelI5pbvXYn11xUsc1SPsQNkmssg7t6I