40-LECIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Jubileusz 40-ecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA