< Cofnij

Kontakt z Katedrą

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że nowa siedziba Katedry Nauk Społecznych oraz Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki znajduje się w Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Rokietnickiej 7, 60-806 Poznań

tel.: 61 – 845 27 70

Łączę wyrazy szacunku

Ewa Skibińska