Postępowanie w przewodzie doktorskim

Postępowanie w przewodzie doktorskim obowiązujące na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Etapy postępowania w przewodzie doktorskim

załącznik nr 1 - wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego

załącznik nr 2 - podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego

załącznik nr 3 - załącznik do programu Rady Wydziału

załącznik nr 4a - opinia promotora dotycząca rozprawy doktorskiej

załącznik nr 4b - opinia promotora dotycząca rozprawy doktorskiej z cyklu prac

załącznik nr 5 - wzór oświadczenia współautora artykułu