Polska szkoła filozofii medycyny


_


POLSKA SZKOŁA FILOZOFII MEDYCYNY
pod red. M. Musielaka i J. Zamojskiego
Wyd. Naukowe UM w Poznaniu
Poznań 2010, ss. 262