mgr Aleksandra Bendowska

Wykształcenie

2012-2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek Położnictwo, studia licencjackie

2015-2017 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek Położnictwo, studia magisterskie

Praca magisterska pt.: „Rola i zadania położnej w interdyscyplinarnym zespole w opiece nad pacjentką ciężarną, u której orzeczono śmierć pnia mózgu. Dylematy etyczne, społeczne i prawne.”.

Promotor pracy magisterskiej – dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska

 

Zainteresowania badawcze

 

Publikacje naukowe

Głodowska K. B., Bendowska A. Transkulturowa opieka medyczna niezbędnym elementem w programach nauczania na Uniwersytetach Medycznych w Polsce. Rozdz. [w:] Pacjent Inny wyzwaniem opieki medycznej. Red. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau A. Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum Poznań 2016, 791-798.

 

Wystąpienia na konferencjach

„60 czy 120 dzień? Kiedy dusza wnika do ciała? Dopuszczalność aborcji w Islamie” XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kǘbler-Ross” Białystok/Supraśl 14-17 IV 2016

„Pacjentka odmienna kulturowo w praktyce położnej - opis przypadku” I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego". Poznań, 4-5 XII 2017