Informacje dla Doktorantów

Postępowanie w przewodzie doktorskim

Informacja dla Doktorantów spoza Uniwersytetu Medycznego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dział Badań Naukowych UM w Poznaniu
Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 60 60