Informacja dla Doktorantów spoza Uniwersytetu Medycznego


Dokumenty jakie należy złożyć do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

1. Pismo do dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu doktorskiego (z akceptacją przyszłego promotora).

2. Wniosek + komplet dokumentów do Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych przy Wydziale Lekarskim II, ul. Bukowska 70.

3. Decyzja o przyjęciu na Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych.

4. Wniosek do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu o wszczęcie przewodu doktorskiego + wykaz dokumentów (zob. załącznik).

Załącznik 1

Załacznik 2