dr Stanisław Antczak

historyk, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Dydaktyka:
• Antropologia kulturowa
• Historia zdrowia publicznego
• Demografia

Zainteresowania badawcze:
• Samorząd terytorialny i jego rola w organizowaniu opieki zdrowotnej i społecznej,
• Zagadnienia z pogranicza polityki, demografii i kultury

Najważniejsze publikacje naukowe:
• S. Antczak, Organizacja samorządu miejskiego Poznania w latach 1919-1933, Kronika Miasta Poznania 1995 nr 3, s. 302-326
• S. Antczak, Ewolucja podstaw prawnych i sposobu sprawowania urzędu prezydenta miasta w Poznaniu w latach 1934-1939, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 2004/II, s. 109-122
• S. Antczak, Miejski system opieki społecznej w latach 1919-1939, [w:] M. Musielak (red.), Konteksty Społeczno-Kulturowe Zdrowia i Medycyny 1, Poznań 2000, s. 123-148
• S. Antczak, Działalność samorządu miejskiego Poznania w zakresie ochrony zdrowia w latach 1919-1939, [w:] M.D. Głowacka, Promocja Zdrowia. Konteksty Społeczno-Kulturowe, Poznań 2000, s. 255-277
• S. Antczak, Bezrobocie w międzywojennym Poznaniu jako czynnik generujący pomoc społeczną, [w:] M. Musielak i A. Czabański (red.), Wybrane aspekty problematyki pomocy społecznej, Poznań 2005, s. 175-185
• S. Antczak, Tendencje integracyjne w Europie. Idee i rzeczywistość, [w:] Wyzwania edukacyjne na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej pod red. J. Kwapiszewskiego i H. Porożyńskiego, Wydawnictwo PAP, Słupsk 2004, s. 12-21
• S. Antczak, Zabiegi Turcji o członkostwo w Unii Europejskiej w latach 1959-2004, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 2005/IV, s. 55-69.

 

 

 

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu