dr hab. Marcin Moskalewicz

Stanowisko: adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP

Strona internetowa: https://oxford.academia.edu/MarcinMoskalewicz

Phenomenology and Mental Health Network, St. Catherine’s College, Oxford & KNS UMP Poznań (Przewodniczący)

 

Wykształcenie: 

Habilitacja „Fenomenologiczne ujęcia zaburzeń doświadczenia czasu”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa (2018)

Praca doktorska „Filozofia historii Hannah Arendt” (2009), European Doctorate cum laude

Studia historyczne (1999-2004) UAM Poznań, University of California at Berkeley (USA)

Studia doktoranckie (2004-2009) UAM Poznań, Rijksuniversiteit Groningen (Holandia)

 

Wybrane Publikacje:

Książki:

Jewish Medicine and Healthcare in Central Eastern Europe, ed. M. Moskalewicz, F. Dross, U. Caumanns, Springer 2019.

Understanding Central Europe, red. M. Moskalewicz. W. Przybylski, Routledge 2018

Filozofia medycyny - rozważania o tradycji i współczesności, red. M. Moskalewicz, J. Zamojski, UMP Poznan 2017 

Totalitaryzm, Narrracja, Tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013 (seria Monografie FNP)

Medizin und Sprache – die Sprache der Medizin, współredakcja z F. Dross, A. Magowska, P. Teichfischer, Peter Lang Verlag 2015

Reinhart KoselleckKrytyka i kryzys. Studium patogenezy świata mieszczańskiegoredakcja naukowa M. Moskalewicz, przekład z j. niemieckiego: K. Duraj, M. Moskalewicz, Biblioteka Res Publiki Nowej 2015

 Wybrane artykuły w czasopismach:

Reassessing "Praecox Feeling" in Diagnostic Decision Making in Schizophrenia (z T. Goze, M. Schwartz, J. Naudin, J-A. Micoulaud-Franchi, M. Cermolacce) w: Schizophrenia Bulletin (2018)

Temporal delusion, w: Journal of Consciousness Studies 25:9-10 (2018), 163-183.

Temporal experience in Mania (z M. Schwartz) w: Phenomenology and the Cognitive Sciences 2018

The Gift of Insanity, (z M. Schwartz, O. Wiggins), w: Eidos 2(4) 2018, 27-37.

Phenomenology of Intuitive Judgment. Praecox-Feeling in the Diagnosis of Schizophrenia, w: AVANT 2 (2018)

Toward a unified view of time. Erwin W. Straus phenomenological psychopathology of temporal experiencew: Phenomenology and the Cognitive Sciences 17:1 (2018), 65-80.

Lived time disturbances of drug addiction therapy newcomers. A qualitative, field phenomenology case study at Monar-Markot Center in Poland w: International Journal of Mental Health and Addiction (2016) 14: 1023-1038. 

Three modes of distorted temporal experience in addiction: daily life, drug ecstasy, and recovery. A phenomenological perspective w: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 61 (2016), 197-211. 

Kontekst filozoficzno-antropologiczny funkcjonowania pojecia czasu w filozofii medycyny: dyskursy niesmiertelnosci, terazniejszosci i wiecznosci  (współautor Jan Zamojski), w: „Zeszyty Naukowe Centrum Badan im. Edith Stein“, Vol. 15 (2016), 37-47.

Disturbed temporalities. Insights from Phenomenological Psychiatry w: Time and Society 25(2), 2016, 234-252.

Horyzonty czasowe Erwina W. Strausa: pojęcie „dzisiaj”  w: Sensus Historiae XIX18:2 (2015), 157-172.

Plurality of worlds, collectivity of madness. The perspective of phenomenological psychiatry, w: Fenomenologia 13 (2015), 171-185.

The old Nietschean question raised again: how much past do we need for having a healthy life? w: Rethinking History 18:4 (2014), 556-569.

Czasoprzestrzeń dziejów. Transcendentalne warunki uprawiania historii jako polityki  współautor Daniel Ciunajcis, wFilo-Sofija, Vol. 13, No. 20 (2013), 157-180

Zdrowieć, zbawiać, produkować. Przekształcenia władzy medycznej w czasach nowożytnych, współautor K. Pękacka-Falkowska, w: Res Publica Nowa 22 (2013), 8-15.

Medykalizacja: patogeneza i objawy w: Czas Kultury 6 (2012), „Demony Nauki” 24-35.  

Koncepcja uniwersalnego projektowania jako próba przezwyciężenia tradycyjnych modeli niepełnosprawności , współautor: T. Zarębski, w: Zeszyty artystyczne 22 (2012), 41-47.

Wybrane rozdziały w książkach:

Die Sprache der Theologie und Philosophie im Dienst der Medizin (am Beispiel einiger psychiatrischer Begriffe von Ludwig Binswanger und Viktor Emil von Gebsattel, w: Medizin und Sprache, Peter Lang 2015, 169-184.

Conscience, w: The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology, red. G. Stanghellini et. al., Oxford University Press 2019.

Wolność. Ratuj się kto możein: 25 lat przemian demokratycznych w Polsce, red. M. Król, Kurhaus, Warszawa 2014, 7-30.

Konceptualizacja kategorii postępu we współczesnej, anglo-amerykańskiej  historiografii nauk medycznych  red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza, Wrocław 2012, 121-136.  

Choroba z perspektywy fenomenologii hermeneutycznej. Zarys problematyki  red. D. Pękala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, W zdrowiu i w chorobie. Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych Biblioteka Telgte 2012, 93-104.

 

Ważniejsze granty i stypendia badawcze:

Fellow, The Oxford Research Centre in the Humanities (TORCH), University of Oxford (2017-2019)

Marie Curie Fellowship, Faculty of Philosophy, University of Oxford (2016-2017)

Fulbright Senior Award, Department of Psychiatry, Texas A&M Health Science Center (2016)

EURIAS Fellow, Collegium Helveticum, Politechnika Federalna w Zurychu (ETH) (2015)

Grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, kierownik (2015-2017)

Grant Sonata NCN, kierownik (2011-2014)

Marie Curie Fellowship, Groningen Research School for the Study of the Humanities, Rijksuniversiteit Groningen (2005, 2007)

University of California at Berkeley, Santander Group Scholarship (2003)

 

Ważniejsze wyróżnienia:

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018)

Nagroda Naukowa Rektora UMP (2014)

Nagroda w konkursie „Monografie” FNP (2013) 

Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011)

Nagroda Premiera RP (2010)

 

Funkcje publiczne w organizacjach naukowych:

Członek Zespołu Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego (od 2015)

Członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny (prezes w latach 2013-2015; vice-prezes 2015-2017)

Członek Rady Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa (od 2015)