dr Ewa Baum

starszy wykładowca w Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki w Katedrze Nauk Społecznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dydaktyka:
• Ethics (kierunek anglojęzyczny)
• Etyka
• Bioetyka
• Kultura języka polskiego
• Retoryka i erystyka
• Polityka zdrowotna UE

Zainteresowania naukowe:
• Zagadnienia etyczne związane z rozwojem nauk medycznych, w tym gwałtowny rozwój medycyny regeneracyjnej. Problem terapeutycznego wykorzystania komórek macierzystych i nowe, nieznane dotąd, dylematy etyczne, jakie niesie ze sobą ten proces. Analiza czynników wpływających na ocenę moralną postrzegania potencjalnych możliwości komórek macierzystych w wybranych kręgach kulturowych
• Problem funkcjonowania utopii i antyutopii, zarówno na płaszczyźnie literackiej, jak i we współczesnej bioetyce
• Zagadnienia związane z przeobrażeniami językowymi współczesnej polszczyzny, kształtowanie się postaw i zachowań językowych w wybranych środowiskach

Najważniejsze publikacje naukowe:
• Ewa Baum, Jan Knapowski, Roman K. Meissner, Andrzej Bręborowicz.
Tytuł: Bibliografia publikacji Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej oraz Katedry Patofizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1921-2000.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2001
Strony: 182 s. 21 cm
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu dla profesora Dimitriosa G. Oreopoulosa.
Szczegóły: 2003 : R. 72, nr 5, s. 406-414,
• Autorzy: Barbara Sikorska, Mateusz Hędzelek, Ewa Baum.
Tytuł: Implanty dentystyczne - historia i współczesność.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2003 : R. 72, nr 5, s. 393-395, bibliogr. streszcz. summ.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Utopian trends in modern bioethics. Ethical aspects of research on and using stem cells.
Czasopismo: Bull. Trans. Univ. Brasov New Ser. Ser. B2
Szczegóły: 2005 : Vol. 12 (47), s. 221-224, bibliogr.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Utopijne tendencje współczesnej bioetyki.
Tytuł całości: W: Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 2. Między filozofią a bioetyką. Konsekwencje społeczno-etyczne rozwoju biomedycyny. Pod red.: Michała Musielaka.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Strony: s. 259-264 bibliogr. [w przypisach], summ.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Seniors as beneficiaries of stem cells therapy.
Tytuł całości: W: The many faces of being old. Health and socio-cultural aspects of ageing. Ed. by Michał Musielak.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 57-61 il. bibliogr. [w przypisach].
• Autorzy: Ewa Baum, Michał Musielak.
Tytuł: Eugenika jako jeden z elementów schematu fabularnego antyutopii.
Czasopismo: Med. Nowożyt.
Szczegóły: 2007 : T. 14, nr 1-2, s. 83-98, bibliogr. [w przypisach], summ.
• Autorzy: Ewa Baum, Michał Musielak.
Tytuł: Poza śmiercią - dylematy etyczne współczesnej transplantologii.
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. Pr. zbior. pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Wojciecha Nyklewicza, Jolanty Lewko i Cecylii Łukaszuk. T. 2.
Adres wydawniczy: Białystok : AM w Białymstoku, 2007
Strony: s. 121-128 bibliogr. [w przypisach].
• Autorzy: Ewa Baum, Michał Musielak.
Tytuł: Approach of Polish medical students to ethical problems related to transplantation and the application of stem cells.
Czasopismo: Arch. Perinat. Med.
Szczegóły: 2008 : Vol. 14, nr 2, s. 51-53, il. tab. bibliogr.
• Autorzy: Ewa Baum, Michał Musielak.
Tytuł: Komórki macierzyste - biologiczne aspekty medycyny regeneracyjnej..
Czasopismo: Ginek. Położ.
Szczegóły: 2008 : R. 3, nr 4, s. 63-75, bibliogr. streszcz. summ.
• Tytuł: Profesjonalizm w instytucjach opieki zdrowotnej - poradnik dla pracowników.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pr. zbior. pod red.: Ewy Baum, Rafała Staszewskiego.
Adres wydawniczy: [Wrocław:] Agrainvest, 2008
Strony: 248 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Significance of embryonic stem cells in regenerative medicine.
Czasopismo: Bull. Trans. Univ. Brasov Ser. 6
Szczegóły: 2008 : Vol. 1 (50), s. 163-168, bibliogr. abstr.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Transplantacje jako społeczny problem współczesnej medycyny.
Tytuł całości: W: Profesjonalizm w instytucjach opieki zdrowotnej - poradnik dla pracowników. Pr. zbior. pod red.: Ewy Baum, Rafała Staszewskiego.
Adres wydawniczy: [Wrocław], 2008
Strony: s. 141-159 bibliogr.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Wyzwania etyczne medycyny regeneracyjnej.
Czasopismo: Pozn. Zesz. Hum.
Szczegóły: 2008 : T. 10, s. 67-75 abstr.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Działalność Heliodora Święcickiego w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
Tytuł całości: W: Heliodor Święcicki w 90. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Red. nauk.: Michał Musielak.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 31-49 il. bibliogr. [w przypisach].
• Tytuł: Ojciec polskiej medycyny perinatalnej / Henryk Bręborowicz.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Wstęp i dobór tekstów: Ewa Baum i Grzegorz H. Bręborowicz.
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009
Strony: 120 s. , il. tab. 20 cm, bibliogr.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Sterylizacja umysłów jako metoda kontroli narodzin, życia i śmierci w literaturze antyutopijnej XX wieku.
Tytuł całości: W: Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 4. Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych. Pod red.: Michała Musielaka.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 188-198 bibliogr. [w przypisach], summ.
Bioethics
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Transplantacje w opinii Polaków.
Tytuł całości: W: Wyzwania ochrony zdrowia. Pielęgniarstwo, geriatria, sekretariat medyczny w aspekcie etyki, opieki medycznej i zarządzania. Pr. zbior. pod red.: Ewy Baum, Rafała Staszewskiego.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 247-259 il. tab. bibliogr. w przypisach.
• Autorzy: Hubert Stępak, Ewa Baum.
Tytuł: Transplantacje w ujęciu praktycznym.
Tytuł całości: W: Wyzwania ochrony zdrowia. Pielęgniarstwo, geriatria, sekretariat medyczny w aspekcie etyki, opieki medycznej i zarządzania. Pr. zbior. pod red.: Ewy Baum, Rafała Staszewskiego.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 261-276 il. tab. bibliogr. w przypisach.
• Tytuł: Wyzwania ochrony zdrowia. Pielęgniarstwo, geriatria, sekretariat medyczny w aspekcie etyki, opieki medycznej i zarządzania.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pr. zbior. pod red.: Ewy Baum, Rafała Staszewskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Agrainvest, 2009
Strony: 284 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. w przypisach.
• Autorzy: Michał Musielak, Ewa Baum.
Tytuł: Zabiegi transplantacyjne w perspektywie etycznej i społecznej.
Tytuł całości: W: Transplantologia w zarysie. Pod red.: Wojciecha Dyszkiewicza, Marka Jemielitego, Krzysztofa Wiktorowicza.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 231-252.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010
Strony: 103 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr.
Uwagi: Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia i monografie. T. 5. - ISBN 978-83-7597-065-4
• Tytuł: Perspektywy ochrony zdrowia. Geriatria, pielęgniarstwo, rynek usług medycznych w kontekście standardów opieki nad pacjentem.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pr. zbior. pod red.: Ewy Baum, Rafała Staszewskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Agrainvest, 2010
Strony: 250 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. w przypisach, streszcz.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Źródła moralności. The moral sense test (MST) - [Test zmysłu moralnego] jako narzędzie badawcze.
Tytuł całości: W: Perspektywy ochrony zdrowia. Geriatria, pielęgniarstwo, rynek usług medycznych w kontekście standardów opieki nad pacjentem. Pr. zbior. pod red.: Ewy Baum, Rafała Staszewskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Agrainvest, 2010
Strony: s. 215-225 il. bibliogr. w przypisach, streszcz.
• Autorzy: Stanisław Antczak, Ewa Baum.
Tytuł: Uwagi o etycznych uwarunkowaniach w działalności pracowników socjalnych.
Tytuł całości: W: Wybrane aspekty pracy socjalnej. Pr. zbior. pod red.: Adama Czabańskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Rys, 2011
Strony: s. 11-20 bibliogr. w przypisach.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Vorstellungen und Konzepte der Anwendung von medizinischen Errungenschaften im Dienste des fabulären Schemas von Dystopie und NS-Ideologie. Unterschide und Ähnlichkeiten.
Tytuł całości: W: Pflege im Schatten des Nationalsozialismus. Ausgewählte Probleme und Fälle. Hrgs. von: Michał Musielak, Katarzyna B. Głodowska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2011
Strony: s. 111-124 bibliogr.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Zaufanie społeczne a transplantacje narządów.
Tytuł całości: W: Zawirowania wokół zaufania. Wyobrażenia i rzeczywistość. Red. nauk.: Paweł Prüfer, Janusz Mariański.
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2011
Strony: s. 397-410 il. tab. bibliogr. w przypisach.
• Autorzy: Ewa Baum, Aleksandra Fryś.
Tytuł: Inżynieria genetyczna w systemie totalitarnym antyutopii.
Tytuł angielski: The genetic engineering in the totalitarian system of dystopia.
Czasopismo: Pozn. Zesz. Hum.
Szczegóły: 2012 : T. 18, s. 55-67, abstr. streszcz.
• Autorzy: Ewa Baum, Andrzej Bręborowicz.
Tytuł: Katedra i Zakład Patofizjologii.
Tytuł całości: W: Album 20-lecia Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. : Dwadzieścia lat w służbie uniwersyteckiej medycyny, nauki i dydaktyki - 1992-2012.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Andrzeja Tykarskiego, Bogdana Miśkowiaka i Michała Musielaka.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
Strony: s. 221-226, il.
• Autorzy: Ewa Baum, Jerzy Moczko, Magdalena Roszak, Michał Musielak.
Tytuł: Opinion of the Polish and American students of recruiting organs for transplantation.
Czasopismo: Społecz. Rodz.
Szczegóły: 2012, nr 31, s. 18-27, tab. bibliogr. streszcz.
• Autorzy: Ewa Baum, Aleksandra Fryś.
Tytuł: Rola wybranych kodeksów deontologicznych w kształtowaniu się etosu pracy.
Tytuł całości: W: Labor czy Opus? Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer.
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2012
Strony: s. 31-44 [ark. wyd. 1,1], bibliogr. summ.
• Autorzy: Ewa Baum, Stanisław Antczak.
Tytuł: Uwagi o roli etyki jako instrumentu ułatwiającego rozwiązywanie problemów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu akademickim.
Tytuł całości: W: Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Beata A. Orłowska, Paweł Prufer.
Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012
Strony: s. 11-20, bibliogr. streszcz.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Uwagi o wybranych kontekstach etycznych pracy opiekunów osób starszych.
Tytuł angielski: Notes about selected ethical contexts in work of elderly people caretakers.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2012 : R. 81, nr 1, s. 101-106, bibliogr. streszcz. summ.
• Autorzy: Ewa Baum, Jadwiga Wiertlewska-Bielarz.
Tytuł: Z czyjej perspektywy dyskutować o legalizacji handlu narządami?
Tytuł całości: W: IX Polski Zjazd Filozoficzny. Gliwice-Katowice-Wisła, 17-21 września 2012. Księga Streszczeń. Pod red.: Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba. [B.m.] Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska.
Adres wydawniczy: Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, 2012
Strony: s. 263.
• Autorzy: Ewa Baum, Jadwiga Wiertlewska-Bielarz.
Tytuł: Z czyjej perspektywy dyskutować o legalizacji handlu narządami?
Czasopismo: Prz. Filoz. Nowa Seria
Szczegóły: 2012 : R. 21, nr 2 (82), s. 141-150, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: IX Polski Zjazd Filozoficzny. Wisła, 17-21 IX 2012 r.
• Autorzy: Ewa Baum.
Tytuł: Uwagi o wybranych kontekstach etycznych pracy opiekunów osób starszych.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2012 : R. 81, nr 1, s. 101-106, bibliogr. streszcz. summ.
• Autorzy: Ewa Baum, Stanisław Antczak.
Tytuł: Uwagi o roli etyki jako instrumentu ułatwiającego rozwiązywanie problemów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu akademickim.
Tytuł całości: W: Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Beata A. Orłowska, Paweł Prufer.
Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012 Strony: s. 11-20, bibliogr. streszcz.
• Autorzy: Ewa Baum, Aleksandra Fryś.
Tytuł: Rola wybranych kodeksów deontologicznych w kształtowaniu się etosu pracy.
Tytuł całości: W: Labor czy Opus? Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer. Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2012
Strony: s. 31-44 [ark. wyd. 1,1], bibliogr. summ.
• Autorzy: Ewa Baum, Jerzy Moczko, Magdalena Roszak, Michał Musielak.
Tytuł: Opinion of the Polish and American students of recruiting organs for transplantation.
Czasopismo: Społecz. Rodz. Szczegóły: 2012, nr 31, s. 18-27, tab. bibliogr. streszcz.
• Autorzy: Ewa Baum, Andrzej Bręborowicz.
Tytuł: Katedra i Zakład Patofizjologii.
Tytuł całości: W: Album 20-lecia Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. : Dwadzieścia lat w służbie uniwersyteckiej medycyny, nauki i dydaktyki - 1992-2012.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Andrzeja Tykarskiego, Bogdana Miśkowiaka i Michała Musielaka. Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012 Strony: s. 221-226, il.
• Autorzy: Ewa Baum, Stanisław Antczak.
Tytuł: W poszukiwaniu źródeł moralności: od rozważań nad rolą rozumu i emocji do neurobiologii moralności.
Tytuł całości: W: Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 6. Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Michała Musielaka i Krzysztofa Prętkiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2013
Strony: s. 75-85 [ark. wyd. 1,3], bibliogr. w przypisach, summ.
• Autorzy: Ewa Baum, Stanisław Antczak.
Tytuł: Szczęście - fenomen niejednowymiarowy. Konteksty filozoficzne, społeczne i polityczne rozważań nad odczuwaniem szczęścia.
Tytuł całości: W: Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski. Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2014
Strony: s. 13-26 [ark. wyd. 1,1], bibliogr. abstr. streszcz.
• Autorzy: Weronika Oleśkowska-Florek, Alicja Połubińska, Ewa Baum, Monika Matecka, Małgorzata Pyda, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Bręborowicz.
Tytuł: Hemodialysis-induced changes in the blood composition affect function of the endothelium. Czasopismo: Hemodial. Int.
Szczegóły: 2014 : Vol. 18, nr 3, s. 650-656, il. tab. bibliogr. abstr.
• Autorzy: Ewa Baum, Andrzej Oko, Michał Musielak, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Bręborowicz.
Tytuł: Hemodialysis induced changes in serum Hepatocyte Growth Factor level correlate with subjective patients evaluation of the quality of life.
Tytuł całości: W: The 7th Poland-Korea Seminar on Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy. The 1st KAST - PAS Bilateral Symposium. The 140th Seminar of International Center of Biocybernetics. Poznań, August 27th-29th, 2014.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2014
Strony: s. 30.
• Autorzy: Ewa Baum, M[ichał] Musielak, K[rzysztof] Pawlaczyk.
Tytuł: Bioethical problems related to transplantation - various perspectives.
Tytuł całości: W: Proceedings of the 28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care "Bioethics and Biopolitics". Debrecen, Hungary, 27-30 August 2014.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by: Bert Gordijn, Peter Kakuk, Attila Banfalvi.
Adres wydawniczy: [B.m., 2014] Strony: s. 23-24.

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu