< Cofnij

Dr hab. Ewa Baum Kierownikiem Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych

 W dniu dzisiejszym, tj. 1. września 2020 r.  dr hab. n. o zdr. Ewa Baum objęła funkcję Kierownika Katedry Nauk Społecznych i  Humanistycznych.

Pracę w  Katedrze podjęła w 2003 r. na stanowisku asystenta. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora pracowała na stanowisku adiunkta, a od 2018 r., po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego na stanowisku adiunkta z habilitacją. W tym samym roku objęła stanowisko Kierownika Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki.

Jednocześnie 1. września 2020 r. dr hab. n. o zdr. Ewa Baum objęła funkcję Prodziekana na Wydziale Nauk o Zdrowiu.